Hola! Hej! Hello!

(Swedish. For English, see below)
Med den här bloggen delar jag mitt arbete. 
Det finns information om alla mina dansverk på: PERFORMANCES
När kan du titta på mina performances? Titta på: CALENDAR. 
Jag undervisar dans för barn, unga och vuxna, du kan hitta information här: DANCE LESSONS
Jag undervisar också Pilates! Du kan hitta infon här: PILATES
Jag sysslar med Argentinsk Tango och det inspirerar en del av mina projekt: TANGO ARGENTINO.
Andra saker som jag gör som improvisation och koreografi för filmer: OTHER PROJECTS.
Nyfiken över hur det ser mitt arbete ut?: PHOTOS / VIDEOS.
Läs recensioner om mitt arbete: PRESS.
Vill du veta mer ABOUT ME?
Någon fråga? KONTAKTa mig! :)

(English)

In this blog I share my work.
There is information about all my dance works at: PERFORMANCES.
When can you watch my performances? Look at: CALENDAR.
I teach dance, for kids, young and adults, you can find information at: DANCE LESSONS.
I also teach Pilates!: PILATES.
I dance Argentine Tango and use it as inspiration to some projects: TANGO ARGENTINO.
Other things that I do such as improvisation and choreography for movies: OTHER PROJECTS
Images of my work you will find here: PHOTOS / VIDEOS.
See some reviews about my work: PRESS.
Do you want to know more ABOUT ME?
Any question?  CONTACT me! :)